• Projekt (SI)

    Cilj projekta LifeSaver (Kontekstualizacija rabe energije za podporo varčevanju z energijo in trgovanju z izpusti v industriji) je pomagati industrijskim podjetjem pri optimizaciji energetske in okoljske učinkovitosti njihovih proizvodnih procesov. Projekt LifeSaver bo to podporo ponudil v obliki metodologije in nabora gradnikov informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), ki združujejo kontekstualno ozaveščenost, ambientalno inteligenco in merjenje standardnih podatkov o rabi energije. Ena izmed temeljnih predpostavk projekta je, da bi nadzorovana raba energije, oplemenitena s kontekstualnimi informacijami, lahko bila temelj za prepoznavanje tako energetskih profilov kot vzorcev rabe energije in izpustov.

    Konzorcij vključuje osem partnerjev, in sicer tri inštitute za raziskave in razvoj (UNINOVA – Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias, Portugalska, ATB – Institut fuer angewandte Systemtechnik Bremen GmbH, Nemčija in IJS – Institut »Jožef Stefan«, Slovenija), dva ponudnika tehnologije (SOLVERA – Solvera Lynx, Slovenija in OAS – OAS A.G., Nemčija), dva industrijska končna porabnika (JWO – J. W. Ostendorf, Nemčija in SALONIT – Salonit Anhovo, Slovenija) in lokalno energetsko agencijo (AMESeixal – Agencia Minicipal de Energia do Seixal, Portugalska). Ponudniki tehnologije bodo podprli razvoj in vrednotenje rezultatov, zlasti na področju razvoja informacijske tehnologije in njene integracije v nadzorne sisteme, industrijski partnerji pa bodo zagotovili realno testno okolje za vrednotenje rezultatov projekta.

    Projekt LifeSaver se bo posebej osredotočil na opredelitev modelov, ki opisujejo značilnosti vzorcev rabe energije. Zgodnje doseganje vidnih rezultatov je zelo pomembno za uspeh projekta LifeSaver v kompleksnem okolju energetsko intenzivnih podjetij. Prav tako je zgodnje doseganje vidnih rezultatov potrebno za večje zaupanje vodstva in zaposlenih v podjetju. Pomemben element izvedbene strategije je med zaposlenimi ustvariti pozitiven odnos in prepričanje v uspeh. Eden od prepoznanih izzivov projekta je tudi vprašanje dostopa, zbiranja in shranjevanja podatkov, saj je treba zagotoviti zaščito in varnost industrijskih podatkov.

    Dosedanji rezultati projekta LifeSaver potrjujejo, da je za razvoj modelov in napovedi rabe energije v okviru raziskovalnega in razvojnega projekta potrebnih veliko časa, truda in izkušenj.